اجزاء ساختاری فن سانتریفیوژ

فن‌های گریز از مرکز از قسمت‌های زیر تشکیل یافته‌اند:

  • حلزونی که پروانه داخل آن قرار می‌گیرد.
  • پروانه که قسمت اصلی هواکش می‌باشد و وظیفه به جریان‌انداختن هوا را به‌عهده دارد.
  • الکتروموتور که به عنوان نیروی محرک پروانه عمل‌می‌کند.
  • صفحه برشی صفحه‌ای که در قسمت دهانه خروجی هواکش قرارگرفته و از بازگشت هوای تخلیه‌شده به داخل حلزونی جلوگیری می‌کند.
  • قیفی که در قسمت دهانه ورودی هواکش قرار می‌گیرد و جهت افزایش بازدهی فن به‌کار می‌رود.

دیگر اجزای مورد استفاده ممکن است شامل یاتاقان ، کوپلینگ ، دستگاه قفل کننده ی پروانه، کلاهک تخلیه فن، ورق های مهر و موم و غیره می باشد