سکوبندی آزمایشگاهی یکی از ارکان اصلی هر آزمایشگاه به شمار می‌آید و شامل طراحی و اجرای فضای کاری کاربران ، فضای نگهداری مواد شیمیایی ، کانال های خاص برای تعبیه تاسیسات ، میزهای کنار و وسط آزمایشگاهی ، واحد شستشو ، طراحی میز ترازو و سایر تجهیرات ثابت در محیط آزمایشگاه می باشد .

برای نمایش فروشگاه تجهیرات سکوبندی آزمایشگاه تولیدی تاپ اینجا کلیک کنید.

سکوبندی آزمایشگاهی شامل موارد زیر می باشد :