گالری تصاویر سکوبندی

برخی از پروژه های سکوبندی آزمایشگاه شامل سکوبندی یکطرفه یا میز کنار آزمایشگاهی ، سکوبندی دو طرفه یا میز وسط آزمایشگاهی ، کابینت آزمایشگاهی ، میز شستشوی آزمایشگاهی ، کمد نگهداری مواد شیمیایی و انواع هودهای آزمایشگاهی اجرا شده توسط تولیدی تاپ را می توانید مشاهده نمایید .