کد 1009

آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی خروجی آب علم عصایی ثابت از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد. این خروجی قابل نصب داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

لیست قیمت شیر آب آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی خروجی آب علم عصایی ثابت از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این خروجی قابل نصب داخل هود آزمایشگاهی برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .