کد 2005

آلیاژ بکار رفته در خروجی هوای 90 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد. این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

لیست قیمت شیر هوا آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در خروجی هوای 90 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود آزمایشگاهی برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .