کد 4004

آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی خروجی گاز 45 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

لیست قیمت شیر گاز آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در خروجی گاز آزمایشگاهی 45 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این خروجی قابل نصب داخل هود آزمایشگاهی برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .