کد 4005

آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی خروجی گاز 90 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد. این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

لیست قیمت شیر گاز آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در خروجی گاز آزمایشگاهی 90 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این خروجی قابل نصب جهت دیواره و کف داخل هود آزمایشگاهی برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .