شیر آب اهرمی سینک اسکراپ با نازل بلند برای نصب روی میز آزمایشگاهی و بالای سینک اسکراپ می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آب اهرمی سینک اسکراپ با نازل بلند از فلز برنج فشرده شده و با پوشش بدنه 20 میکرونی آبکاری کروم جهت استقامت در برابر خورندگی ، سایش و اکسیداسیون می باشد.

کد 1014

توضیحات

This post is also available in: العربية (Arabic)

شیر آب اهرمی سینک اسکراپ با نازل بلند برای نصب روی میز آزمایشگاهی و بالای سینک اسکراپ می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آب اهرمی سینک اسکراپ با نازل بلند از فلز برنج فشرده شده و با پوشش بدنه 20 میکرونی آبکاری کروم جهت استقامت در برابر خورندگی ، سایش و اکسیداسیون می باشد.