کد 3002

آلیاژ بکار رفته در شیر وکیوم رو شلفی پیشانی از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد . این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .

لیست قیمت شیر وکیوم آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر وکیوم رو شلفی پیشانی از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .

این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .