شیر گاز هود کوچک برای هودهای مقرون به صرفه داخل آزمایشگاه برای تجهیزات مدارس کاربرد دارد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی شیر گاز هود کوچک از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این نوع شیر قابل نصب با شلنگ برای خروجی های داخل هود می باشد .

کد 4011

توضیحات

شیر گاز هود کوچک برای هودهای مقرون به صرفه داخل آزمایشگاه و تجهیزات مدارس کاربرد دارد .

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز هود کوچک از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این نوع شیر قابل نصب با شلنگ برای خروجی های داخل هود آزمایشگاهی می باشد .