گالری تصاویر سکوبندی

گالری تصاویر سکوبندی آزمایشگاهی

برخی از پروژه های سکوبندی آزمایشگاه شامل سکوبندی یکطرفه یا میز کنار آزمایشگاهی ، سکوبندی دو طرفه یا میز وسط آزمایشگاهی ، کابینت آزمایشگاهی ، میز شستشوی آزمایشگاهی ، کمد نگهداری مواد شیمیایی و انواع هودهای آزمایشگاهی اجرا شده توسط… بیشتر بخوانید