زهوار لبه میز پی وی سی شاخه های 3 و 5 متری جهت نصب بر روی لبه میز آزمایشگاهی در رنگ های سیاه ، سفید و کرم می باشد .

توضیحات

زهوار لبه میز پی وی سی شاخه های 3 و 5 متری جهت نصب بر روی لبه میز آزمایشگاهی در رنگ های سیاه ، سفید و کرم می باشد .