کد 1004

شیر آب سرد و گرم مخلوط تک پایه رومیزی برای نصب روی میز و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد . آلیاژ بکار رفته در شیر آب مخلوط تک پایه رومیزی از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

لیست قیمت شیر آب آزمایشگاهی

توضیحات

شیر آب سرد و گرم (مخلوط) تک پایه رومیزی با علم بلغاری برای نصب روی میز و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر آب آزمایشگاهی مخلوط تک پایه رومیزی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.