کد 1011

شیر آب مخلوط تک پایه اهرمی برای نصب روی میز آزمایشگاهی و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .
آلیاژ بکار رفته درشیر آب مخلوط تک پایه اهرمی از فلز برنج فشرده شده و با پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

لیست قیمت شیر آب آزمایشگاهی

توضیحات

شیر آب آزمایشگاهی مخلوط تک پایه اهرمی برای نصب روی میز آزمایشگاهی و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .
آلیاژ بکار رفته درشیر آب مخلوط تک پایه اهرمی از فلز برنج فشرده شده و با پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.