آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی یک طرفه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .
این شیر برای نصب بر روی میزهای یک  طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .

کد 4007

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی یک طرفه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .

این شیر برای نصب بر روی میزهای یک  طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .