کد 4007

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی یک طرفه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد . این شیر برای نصب بر روی میزهای یک طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .

لیست قیمت شیر گاز آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی یک طرفه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .

این شیر برای نصب بر روی میزهای یک  طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .