کد 4001

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز زیر شلفی یا رو شلفی از فلز برنج فشرده شده می باشد .

لیست قیمت شیر گاز آزمایشگاهی

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز زیر شلفی یا رو شلفی از فلز برنج فشرده شده و  پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .

این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .