کد 4002

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز پیشانی 45 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی مقاوم در برابر اسید می باشد . این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .

لیست قیمت شیر گاز آزمایشگاهی

 

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز پیشانی 45 درجه از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی مقاوم در برابر اسید می باشد .
این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .

کد 4002