شیر گاز کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود برای خروجی داخل هود می باشد . آلیاژ بکار رفته در شیر گاز کنترل هود از بیرون از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

ایست قیمت شیرآلات آزمایشگاهی

توضیحات

شیر گاز کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود برای خروجی داخل هود می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز کنترل هود از بیرون از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.