چشم شوی تک چشمی رو میزی جهت استفاده در واحد شستشو و ساخته شده از فلز برنج فشرده شده با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد .

توضیحات

چشم شوی تک چشمی رو میزی جهت استفاده در واحد شستشو بکار می رود .

چشم شوی تک چشمی رومیزی ساخته شده از فلز برنج فشرده شده می باشد .
با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد .
قابل نصب بر روی میز  و متحرک می باشد .