چشم شوی دو چشمی رو میزی جهت استفاده در واحد شستشو بکار می رود .
چشم شوی دو چشمی رومیزی ساخته شده از فلز برنج فشرده شده می باشد .
با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد .
قابل نصب بر روی میز  و ثابت می باشد .

توضیحات

چشم شوی دو چشمی رو میزی جهت استفاده در واحد شستشو بکار می رود .

چشم شوی دو چشمی رومیزی ساخته شده از فلز برنج فشرده شده می باشد .
با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد .
قابل نصب بر روی میز  و ثابت می باشد .