4,000,000

پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد .

لیست قیمت پایه پریز آزمایشگاهی

توضیحات

پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد .

آلیاژ بکار رفته در پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این نوع پایه پریز دارای IP54 می باشد .