پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی و آلیاژ بکار رفته در پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی از فلز برنج فشرده شده می باشد . این نوع پایه پریز دارای IP54 می باشد .

لیست قیمت پایه پریز رومیزی آزمایشگاهی

توضیحات

پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد . آلیاژ بکار رفته در پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این نوع پایه پریز دارای IP54 می باشد .